ยืนยัน

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อ?
ยกเลิก ยืนยัน
ขอใบเสนอราคา
Please provide a detailed inquiry so that we can assist your specific needs
CONTACT DETAILS
We’ll use these details to get in touch with you about your enquiry.
กรุณากรอกชื่อ
ชื่อ ช่องที่จำเป็น
ชื่อ ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
ชื่อ ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ชื่อ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ชื่อ ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ชื่อ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ชื่อ ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
ชื่อ ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ชื่อ ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
กรุณากรอกอีเมล
อีเมล ช่องที่จำเป็น
อีเมล ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
อีเมล ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
อีเมล ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
อีเมล ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
อีเมล ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
อีเมล ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
อีเมล ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
อีเมล ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
กรุณากรอกCountry Code
Country Code ช่องที่จำเป็น
Country Code ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
Country Code ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Country Code ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Country Code ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Country Code ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Country Code ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
Country Code ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Country Code ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ ช่องที่จำเป็น
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
หมายเลขโทรศัพท์ ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
SHIPPING DETAILS
Mailing address for free samples.
กรุณากรอกประเทศ
ประเทศ ช่องที่จำเป็น
ประเทศ ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
ประเทศ ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ประเทศ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ประเทศ ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ประเทศ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ประเทศ ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
ประเทศ ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ประเทศ ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
กรุณากรอกMailing Address
Mailing Address ช่องที่จำเป็น
Mailing Address ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
Mailing Address ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Mailing Address ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Mailing Address ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Mailing Address ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Mailing Address ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
Mailing Address ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Mailing Address ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
PRODUCT DETAILS
Accurate information about the product, materials and a (optional) reference image will help us get you the best quote.
กรุณากรอกจำนวนโดยประมาณ
จำนวนโดยประมาณ ช่องที่จำเป็น
จำนวนโดยประมาณ ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
จำนวนโดยประมาณ ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
จำนวนโดยประมาณ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
จำนวนโดยประมาณ ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
จำนวนโดยประมาณ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
จำนวนโดยประมาณ ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
จำนวนโดยประมาณ ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
จำนวนโดยประมาณ ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
กรุณากรอกMaterials
Materials ช่องที่จำเป็น
Materials ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
Materials ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Materials ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Materials ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Materials ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Materials ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
Materials ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
Materials ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
กรุณากรอกFOB
FOB ช่องที่จำเป็น
FOB ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
FOB ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
FOB ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
FOB ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
FOB ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
FOB ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
FOB ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
FOB ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
OPTIONAL
ต้องน้อยกว่า 20 MB และเป็นไฟล์ประเภท: JPG, PNG, PDF, CSV, XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX
มีบางอย่างผิดปกติ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Thanks for your interest in the product. We’ll get in touch with you shortly.
If you have any further queries, email us at b2b.sales@zilingo.com

ทำไมถึงเลือก Zilingo

พวกเรามีตัวเลือกดีๆสำหรับธุรกิจของคุณ ที่จะนำไปสู่แหล่งสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่มาแรงที่สุด!

เข้าถึงมากกว่า 2000 ร้านค้า

ได้รับการเข้าถึงจากผู้ผลิตและร้านค้ามากกว่า 2000 รายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ลงทะเบียนใน Zilingo แล้ว - รวมไปถึงดีไซน์เนอร์ชั้นนำจากพื้นที่นั้นๆ - จัดหาสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ความงาม และสินค้าตกแต่งบ้านล่าสุด

การจัดหาที่ไม่ยุ่งยาก

การเจรจาต่อรองกับผู้ค้าส่งที่น่ารำคาญจะไม่มีอีกต่อไป ในขณะที่เรากวาดเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ร้านค้าของคุณ Zilingo เตรียมวิธีในการดูแลสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่ง่ายดายและไม่ยุ่งยาก

เรทราคาที่น่าทึ่งและสินค้าสุดพิเศษ

ด้วยเครือข่ายของเรา เราสามารถมอบราคาที่ดีที่สุดสำหรับร้านค้าทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้ประโยชน์จากปริมาณของเราเพื่อที่จะได้รับราคาที่ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก

สนใจรับแคตตาล็อกและใบเสนอราคา?

Welcome! To ensure a speedier process and the most accurate quote, please make sure you've filled out these fields as accurately as possible, particularly the materials, composition and if you can, a reference image.